Hanoref - Hanocom investment co ltd - Spray nozzles,Aluminum ingot,ZinC

whatsapp/viber (84)0932234546

   

hanorefbc@gmail.com

   
        
Slide dưới 1
Slide dưới 2
slide dưới 3

Thiết bị lấy mẫu tự động trên băng tải

Tình trạng: Còn hàng

Giá bán: Liên hệ

Thiết bị cân băng tải có độ chính xác cao

Tình trạng: Còn hàng

Giá bán: Liên hệ

Thiết bị phân tích nguyên liệu online (nhà máy xi măng, sản xuất thép, luyện kim )

Tình trạng: Còn hàng

Giá bán: Liên hệ

Ống kẽm 99,9%

Tình trạng: Còn hàng

Giá bán: Liên hệ

Dây kẽm ZinC 99,9%

Tình trạng: Còn hàng

Giá bán: Liên hệ

Van Solenoid 2 ways sử dụng điều khiển đóng mở đường cấp khí hoặc chất lỏng

Màu: 0

Xuất xứ: 0

Tình trạng: Còn hàng

Giá bán: Liên hệ

Van Solenoid 3 ways sử dụng điều khiển đóng mở đường cấp khí hoặc chất lỏng

Tình trạng: Còn hàng

Giá bán: Liên hệ

Bi kẽm

Tình trạng: Còn hàng

Giá bán: Liên hệ

Béc phun trong sản xuất gương, kính, sản xuất sơn,sản xuất giấy

Tình trạng: Còn hàng

Giá bán: Liên hệ

Béc phun dùng trong sản xuất hóa chất, chế biến thực phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Giá bán: Liên hệ

Béc phun cho hệ thống rửa xe tự động

Tình trạng: Còn hàng

Giá bán: Liên hệ

Béc phun làm mát, bôi trơn cho băng tải

Tình trạng: Còn hàng

Giá bán: Liên hệ

Thiết bị lấy mẫu tự động trên băng tải

Tình trạng: Còn hàng

Giá bán: Liên hệ

Thiết bị cân băng tải có độ chính xác cao

Tình trạng: Còn hàng

Giá bán: Liên hệ

Thiết bị phân tích nguyên liệu online (nhà máy xi măng, sản xuất thép, luyện kim )

Tình trạng: Còn hàng

Giá bán: Liên hệ

Ống kẽm 99,9%

Tình trạng: Còn hàng

Giá bán: Liên hệ

Dây kẽm ZinC 99,9%

Tình trạng: Còn hàng

Giá bán: Liên hệ

Van Solenoid 2 ways sử dụng điều khiển đóng mở đường cấp khí hoặc chất lỏng

Màu: 0

Xuất xứ: 0

Tình trạng: Còn hàng

Giá bán: Liên hệ

Thiết bị lấy mẫu tự động trên băng tải

Tình trạng: Còn hàng

Giá bán: Liên hệ

Thiết bị cân băng tải có độ chính xác cao

Tình trạng: Còn hàng

Giá bán: Liên hệ

Thiết bị phân tích nguyên liệu online (nhà máy xi măng, sản xuất thép, luyện kim )

Tình trạng: Còn hàng

Giá bán: Liên hệ

Béc phun trong sản xuất gương, kính, sản xuất sơn,sản xuất giấy

Tình trạng: Còn hàng

Giá bán: Liên hệ

Béc phun dùng trong sản xuất hóa chất, chế biến thực phẩm

Tình trạng: Còn hàng

Giá bán: Liên hệ

Béc phun cho hệ thống rửa xe tự động

Tình trạng: Còn hàng

Giá bán: Liên hệ

Béc phun làm mát, bôi trơn cho băng tải

Tình trạng: Còn hàng

Giá bán: Liên hệ

Van Solenoid 2 ways sử dụng điều khiển đóng mở đường cấp khí hoặc chất lỏng

Màu: 0

Xuất xứ: 0

Tình trạng: Còn hàng

Giá bán: Liên hệ

Van Solenoid 3 ways sử dụng điều khiển đóng mở đường cấp khí hoặc chất lỏng

Tình trạng: Còn hàng

Giá bán: Liên hệ

Ống kẽm 99,9%

Tình trạng: Còn hàng

Giá bán: Liên hệ

Dây kẽm ZinC 99,9%

Tình trạng: Còn hàng

Giá bán: Liên hệ

Bi kẽm

Tình trạng: Còn hàng

Giá bán: Liên hệ

Nhôm thành phẩm > 95%

Màu: 0

Xuất xứ: 0

Tình trạng: Còn hàng

Giá bán: Liên hệ

^ Về đầu trang
 
Thiết kế website